Міжатестаційний період


Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Міжатестаційні роки 2017-2022
Дата народження 15 лютого 1966 р.
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації вчитель історії та правознавства, 29 років
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 31 років
Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність) виша, Полтавський державний педагогічний інститут, 1989 р., історія
Науковий ступінь (вчене звання) не має
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа) 05-21.10.2016 р., вчитель історії та суспільних дисциплін, №3333-16, 21.10.16 р.
Дата та результати попередньої атестації 2017 р., підтвердження кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та звання "вчитель-методист"

Творча книжка

Методична картка
Методична тема, над якою працюю. Мій досвід (проблема, ким, коли вивчався) 1 рік Компетентнісно орієнтоване навчання учнів історії та основ правознавства
2 рік 
3 рік 
4 рік 
5 рік 
Передовий педагогічний досвід, який використовую (яку технологію навчання, в кого запозичую) 1 рік Пишко О. Л. Компетентнісно орієнтована методика навчання правознавства.
2 рік 
3 рік 
4 рік 
5 рік 
Власні методичні розробки (брошури, презентації, відео та ін.) 1 рік Компетентнісний урок з історії України в 9 класі на тему: "Соціально-економічний розвиток", надрукований в Методиці викладання курсу "Історія України" перша частина,  бібліотека журналу "Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та практика", Київ, 2017 р.
2 рік 
3 рік 
4 рік 
5 рік 
Мої повідомлення:
- на сайті (1);
- у районці (2);
- інші (3)
1 рік повідомлення про підсумки тижнів історії (22.01-26.01.2018) та правознавства (09.10-13.10.2017, 04.12-08.12.2017) та Місячника правознавства (листопад 2017), про проведені загальношікльні виховні заходи (День Соборності..) (1)
2 рік 
3 рік 
4 рік 
5 рік 
Участь у різних формах методичної роботи (на рівні школи, району, області) 1 рік участь у обласній серпневій конференції (22.08.2017 р.), серпневе (30.08.2017 р.) та січневе (03.01.2018 р.) засідання РМО вчителів історії та правознавства
2 рік 
3 рік 
4 рік 
5 рік 
Участь у предметних тижнях 1 рік тиждень історії (22.01-26.01.2018 р.), тижні правознавства (09.10-13.10.2017, 04.12-08.12.2017), Місячник права (листопад)
2 рік 
3 рік 
4 рік 
5 рік 
Участь у проведенні шкільних, районних, обласних семінарів 1 рік участь у РМО вчителів історії та правознавства (15 грудня 2017, Чутове, тема "Компетентнісний підхід у викладанні історії та правознавства"), участь у РМО вчителів історії та правознавства (квітень, Грякове) 
2 рік 
3 рік 
4 рік 
5 рік 
Експериментально-дослідницька робота 1 рік участь у майстер-класі "Підготовка до ЗНО з історії України" (грудень 2017 р.)
2 рік 
3 рік 
4 рік 
5 рік 
Участь у конкурсах «Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року» 1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
Участь у ярмарках педагогічних технологій 1 рік
2 рік 
3 рік 
4 рік 
5 рік 
Участь у різних виставках, конкурсах, змаганнях 1 рік Перемога в конкурсі на найкращу розробку уроку з історії України (9 клас) (грамота інституту педагогіки НАПН України від 16.11.2017 р.), конкурс "МАН-Юніор Ерудит" в номінації "Історія" 15 грудня 2017 р.(27 учнів)
2 рік 
3 рік 
4 рік 
5 рік 
Участь та перемога учнів в олімпіадах з предметів 1 рік Медянська Валентина (11 клас) - 2 місце з правознавства, Тацій Марина (9 клас) - 2 місце з правознавства.
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік 
Участь у МАН 1 рік Бурмус Ростислав (10 клас) - 1 місце в районі (всесвітня історія, тема "Духовні цінності японського суспільства як чинник на шляху прогресу" (13.12.2017 р.) , участь в обласному захисті наукових робіт МАН (09-11.02.2018 р.). 
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік 
Вступ до педвузів 1 рік 
2 рік
3 рік 
4 рік
5 рік
Робота з батьками та населенням 1 рік класний керівник 11 класу, виступ на батьківській конференції на тему "Сімейні конфлікти"(листопад 2017 р.)
2 рік 
3 рік 
4 рік 
5 рік 
Моя громадська активність 1 рік керівник музею "Історії села та школи"
2 рік 
3 рік
4 рік
5 рік
Інші види діяльності 1 рік керівник РМО вчителів історії та правознавства
2 рік 
3 рік 
4 рік 
5 рік 
 Примітка: методична картка ведеться окремо кожним учителем від атестації до атестації (за 5 років)